Kokonaisvastuurakentaminen, KVR

Suunnittelu ja urakointi saman katon alta

Kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) urakan suunnittelee ja toteuttaa yksi yritys. KVR:n ideana on, että urakointi on osa suunnittelua. Meiltä saat kiinteistöjen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistoihin liittyvät KVR-palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osaavat LVI-insinöörimme tekevät tarkat suunnitelmat, KVV-IV-työnjohtajat valvovat, että urakka tehdään suunnitelmien ja määräysten mukaisesti ja ammattilaisasentajamme asentavat vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteet huolellisesti oikeille paikoilleen. Hoidamme niin uudisrakentamisen kuin saneerausurakat vastuullisesti ja kaikkien osapuolten kanssa aktiivisesti kommunikoiden.

KVR-urakan hyödyt

Yksi KVR-urakan monista hyödyistä on, että lisä- ja muutostöiden aiheuttamat kustannukset pysyvät pienempinä kuin jos urakka ja suunnittelun tekisivät eri toimijat. Tämän lisäksi KVR-urakoiden suurimmat edut liittyvät aikatauluihin ja vastuukysymyksiin.

Ei turhia viivästyksiä

Usein perinteisissä urakoissa suunnittelija ja urakoitsija ovat eri toimijoita. Tällöin on tavallista, että esimerkiksi urakoitsija huomaa, ettei suunnittelijan suunnitelmaa ole joltain osin mahdollista toteuttaa kohteessa. Ennen urakan jatkamista, joutuu urakoitsija odottamaan suunnittelijan kantaa siitä, miten asiat toteutetaan. Kun suunnittelu ja urakointi tulevat saman katon alta, ei urakoinnin aikana kulu aikaa turhaan selvittelytyöhön ja kommunikointi urakoinnin ja suunnittelun välillä on suoraviivaista ja jatkuvaa.

Selkeä vastuu

Urakoitsijan ja suunnittelijan ollessa sama on vastuu urakan toteutuksesta selkeästi urakoitsijalla. Myös tilaajan vastuu suunnitelmien osalta on pienempi perinteisiin kokonaisurakoihin verrattuna. Laadimme lisäksi aina kirjallisen sopimuksen tilaajan kanssa ja yrityksellämme on vastuuvakuutus, joka turvaa tilaajan asemaa, jos asennustöissä sattuisi virheitä, jotka työnjohtajan olisi pitänyt havaita. Näin tilaajan riski urakasta ja mahdollisista virheistä pienenee huomattavasti.

Meistä sanottua - asiakkaidemme kokemuksia

Ota meihin yhteyttä!

Vapaa aihe
Tarjouspyyntö
Huoltopyyntö / Kiireellinen
Vuosihuolto

Tarjouspyyntö

  • Max. file size: 98 MB.
    Esimerkiksi aiheeseen liittyvä kuva